พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ

20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.30 นาฬิกา โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาล ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ (พิธีเปิดและปิด 23 ก.พ. 62 )