พิธีเปิดโครงการประเพณีทำบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ประจำปี 2562 ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

7 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 นาฬิกา พิธีเปิดโครงการประเพณีทำบุญห่มผ้าพระประธานในพระอุโบสถ ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ประจำปี 2562 ณ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี