พิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

พิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี