พิธีเปิดครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล, กีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ

26 มีนาคม – 4 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 – 17.00 นาฬิกา โครงการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล, กีฬาฟุตบอล และกีฬาวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ (พิธีเปิด 26 มี.ค. และพิธีปิด 4 เม.ย. 62)