พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านโหราศาสตร์ ครั้งที่ 3 (โหราศาสตร์ไพ่ยิปซี) ณ สำนักงานแขวงท่าทราย

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ด้านโหราศาสตร์ ครั้งที่ 3 (โหราศาสตร์ไพ่ยิปซี)

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานแขวงท่าทราย