พิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันเปตองนครนนท์ทัวร์นาเม้น ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ

15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.30 นาฬิกา โครงการจัดการแข่งขันเปตองนครนนท์ทัวร์นาเม้น ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ (พิธีเปิด 16 ก.พ. 62 และพิธีปิด 17 ก.พ. 62)