ทอดผ้าป่า Recycle เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ ณ วัดทางหลวง

ทอดผ้าป่า Recycle เปลี่ยนกองขยะเป็นกองบุญ

วันที่ 19 มีนาคม 2563 

ณ วัดทางหลวง