กิจกรรม “สานสัมพันธ์ พลังสตรีนครนนท์” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

กิจกรรม “สานสัมพันธ์ พลังสตรีนครนนท์”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 – 15.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2