กิจกรรมสอบเด็กไปปีนัง (ข้อเขียน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

กิจกรรมสอบเด็กไปปีนัง (ข้อเขียน)

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1