กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2