กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด วิทย์-คณิต ติว ONET ม.3 ณ แขวงท่าทราย

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด วิทย์-คณิต ติว ONET ม.3

วันที่ 13-14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ แขวงท่าทราย