กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด วิทย์-คณิต ติว ONET ม.3 ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2-6

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด วิทย์-คณิต ติว ONET ม.3

วันที่ 7 – 9 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา 

ณ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2-6