กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล เทศบาลนครนนทบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 นาฬิกา กิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล เทศบาลนครนนทบุรี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1