การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด ณ สำนักงานเขวงท่าทราย

การแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด

วันที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ สำนักงานเขวงท่าทราย