การประกวดหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ประจำปี 2562 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์ ชั้น 3

การประกวดหนูน้อยพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ประจำปี 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา 

ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์ ชั้น 3