เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๓

ในวันอังคารที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี

ชั้น ๔  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒

 

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *