เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

ตามประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี  ลงวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๓  

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๓

ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี      

ชั้น ๔  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *