เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง   เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๒

ในวันพฤหัสบดีที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น ๔ 

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *