เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๒

ในวันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น ๔ 

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *