เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

             เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ในวันพุธที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี ชั้น ๔

สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร ๒

ประกาศสภาเทศบาลนครนนทบุรี

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *