รับสมัคร อบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562

เทศบาลนครนนทบุรีรับสมัคร อบรมวิชาชีพ ประจำปี 2562

เปิดสอนวิชาชีพ 4 สาขาวิชาชีพ (รับสมัครจำนวนจำกัด)

  1. ด้านอาหาร ครั้งที่ 4 เปิดอบรมหลักสูตร อาหารไทย 4 ภาค ฉบับตำรับไทยแท้  หลักสูตร 20 ชั่วโมง (ปิดรับสมัคร เนื่องจากจำนวนเต็มแล้ว)

อบรมในวันเสาร์ที่ 22, 29 มิถุนายน 2562 และวันอาทิตย์ที่ 23, 30 มิถุนายน  2562 เวลาเรียน 09. 00 – 15.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ห้องโถงชั้น 1

.

  1. ด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3 เปิดอบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดด้วยสุคนธบำบัด (Aromatherapy) หลักสูตร 5 ชั่วโมง

อบรมในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลาเรียน 09.00-15.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ห้องโถงชั้น 1

.

  1. ด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 เปิดอบรมหลักสูตร หลักการวิทยาศาสตร์โมเลกุลอาหาร (Molecula gastronomy) ในการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ หลักสูตร 5 ชั่วโมง

อบรมวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562  เวลาเรียน 09.00-15.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ห้องโถงชั้น 1

.

  1. ด้านช่าง ครั้งที่ 3 เปิดอบรมหลักสูตรช่างออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) หลักสูตร 5 ชั่วโมง

อบรมวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลาเรียน 09.00-15.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ชั้น 3

.

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 กองสวัสดิการสังคม (วันจันทร์– ศุกร์ ในเวลาราชการ)

**สำหรับผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสวนใหญ่, ตำบลบางเขน, ตำบลตลาดขวัญตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย

.

สนใจติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2589 0500 ต่อ 2133

เอกสารในการสมัคร : สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ใบสมัครคลิก

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *