ห้ามมิให้ผู้ใด นำอาหารมาเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนจับปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เทศบาลนครนนทบุรีขอความร่วมมืองดให้อาหารสุนัขในที่สาธารณะ เส้นทางหรือซอยที่มีผู้คนเดินผ่าน เพื่อลดปัญหาสุนัขจรจัดไล่กัดคน เนื่องจากแหล่งอาหารอยู่ในเส้นทางสาธารณะที่ผู้คนเดินผ่าน เมื่อสุนัขอยู่เดี่ยวๆ ตัวเดียวจะน่ารักไม่ดุร้าย รวมกันเป็นฝูง อาจจะกร่างกล้าวิ่งไล่กัดคน
ซึ่งการกระทำดังกล่าวคือการทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

มาตรา 31 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้
มาตรา 32 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
บทกำหนดโทษ มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 มาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

Do not feed animals 03

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *