รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก เพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดประกาศ

ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลนครนนทบุรี  ซึ่งประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ลงวันที่ 9 มกราคม 2562  นั้น

เทศบาลนครนนทบุรีจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลนครนนทบุรี  ดังนี้

**************รายละเอียดแนบท้าย****************

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *