รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

ด้วยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีจะดำเนินการรับสมัครบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
นนทบุรี ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วิธีกรสรหาและการพันจาก
ตำแหน่งของกรรมการสงคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่อื่นและการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชนสำหรับสถานพินิจ พ.ศ.๒๕๕๔

รายละเอียด และใบสมัคร ตามเอกสารแนบ คลิก

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *