ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลนครนนทบุรี

                    ตามที่เทศบาลนครนนทบุรีได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลนครนนนทบุรี จำนวน 2 ตำแหน่ง ซึ่งได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคควาารู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลนครนนทบุรี 

(รายละเอียดรายชื่อตามบัญชีแนบท้าย) รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *