ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563

————————————————————–

          ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้มีประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 30 มีนาคม  2563 นั้น  

          เทศบาลนครนนทบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563  ตามเอกสารที่แนบมา

>>>>>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่2/2563

          โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มาเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *