ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยเทศบาลนครนนทบุรีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานจ้าง รอบงบประมาณ 2563 จำนวน 8 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1.1 ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ
– บุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ) จำนวน 2 อัตรา

1.1.2 ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
-ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. (ว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

>>>รายละเอียดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *