ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 8)

     ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้ดำเนินการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 8) เพื่อปรับปรุงตำแหน่งให้สอดคล้อง เหมาะสมกับปริมาณงาน ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี มีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครนนทบุรี ปรังปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จึงประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 8) 

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 8)

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *