ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

———————————————-

          ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

ประเภทบริหารท้องถิ่น

1. ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล                                จำนวน 1 อัตรา

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)

 

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

2. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                       จำนวน 1 อัตรา 

(นักบริหารงานสาธารณสุจและสิ่งแวดล้อม ระดับสูง)

 

          ผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงานหนังสือยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังเทศบาลนครนนทนบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 259 0500 ต่อ 1324 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *