ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

—————————————

          ด้วยเทศบาลนครนนทบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ 2561 – 2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

  1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)  จำนวน 1 อัตรา

          ผู้ใดมีความประสงค์จะขอโอน ให้ยื่นคำร้องขอโอน พร้อมสำเนาบัตรประวัติพนักงาน หนังสือยินยอมให้โอน หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา และเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังเทศบาลนครนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดที่ 0 2589 0500 ต่อ 1324

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *