ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลนครนนทบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัคร  ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการคัดเลือก  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

                           – สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (คนงานประจำรถขยะ , คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล และคนงาน) รายงานตัว เวลา 08.00 นาฬิกา และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

กรณีผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ แต่คำนำหน้าชื่อ , ชื่อ หรือนามสกุลไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง

สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2589 0500 ต่อ 1325  ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

************************รายละเอียดแนบท้ายประกาศ***********************

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *