ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

            ตามที่เทศบาลนครนนทบุรี ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 นั้น

          เทศบาลนครนนทบุรีได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (การเงิน/บัญชี/พัสดุ) จำนวน 1 ราย

  1. นางสาวสุจินดา  คำด้วง

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 ราย

  1. นางสาวสุภาภรณ์  เกษมเนตร
  2. นางวัชรินทร์  วิสุทธิเนตรสกุล

          โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

>>>รายละเอียดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *