ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ของเทศบาลนครนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงกำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 (สอบสัมภาษณ์)

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลนครนนทบุรี

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *