ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี

LOGONON

          ตามที่เทศบานครนนทบุรีได้มีประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นั้น 

          บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว เทศบาลนครนนทบุรีจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน)

          โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มาเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบเงินอุดหนุน) ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

name Get to choose 62

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *