ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียด

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลนครนนทบุรี  ในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)  และได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  นั้น

บัดนี้การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลนครนนทบุรีได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ของเทศบาลนครนนทบุรี ในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)  ดังนี้

 

******************รายละเอียดประกาศ*******************

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *