ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562   เวลา 08.3๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

(โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

**********************รายละเอียดประกาศ*********************

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *