ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

Poster Recycle

รายละเอียดการประกวด

เทศบาลนครนนทบุรีขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็ก เยาวชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

     1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     1.3 ระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป

โดยในแต่ละระดับจะได้รับเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ดังนี้

     1. รางวัลชนะเลิศ                          รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1        รางวัลละ 7,000 บาท    จำนวน 1 รางวัล

     3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2        รางวัลละ 5,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล

     4. รางวัลชมเชย                           รางวัลละ 2,000 บาท    จำนวน 2 รางวัล

 

2. การประกวดเครื่องแต่งการจากวัสดุเหลือใช้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

     2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     2.3 ระดับอุดมศึกษา

โดยในแต่ละระดับจะได้รับเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร ดังนี้

     1. รางวัลชนะเลิศ                          รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1        รางวัลละ 3,000 บาท    จำนวน 1 รางวัล

     3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2        รางวัลละ 2,000 บาท   จำนวน 1 รางวัล

     4. รางวัลชมเชย                           รางวัลละ 1,000 บาท    จำนวน 2 รางวัล

 

****การรับสมัครประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 29 มิถุนายน 2558  (ไม่จำกัดจำนวนผลงาน)

****การรับสมัครประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 (รับจำนวนจำกัดระดับละ 20 ทีม เท่านั้น)

โดยการประกวดทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โทร 0 2589 0500 ต่อ 1210 โทรสาร 0 2589 0503

 

รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1.ประกาศ เรื่องการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

2. ข้อกำหนดและแบบเสนอผลงาน

 

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *