ขอเชิญผู้สัมผัสอาหาร สมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญผู้สัมผัสอาหาร (ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้เสริฟ์ ผู้จำหน่าย ผู้ล้างภาชนะอุปกรณ์) สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

  • รุ่นที่ 1 อบรมวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
  • รุ่นที่ 2 อบรมวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
  • รุ่นที่ 3 อบรมวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร (มีอายุ 3 ปี)

**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2563 ณ กลุ่มงานสุขาภิบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

โทรศัพท์ 0 2580 0867 และ 0 2589 0500 ต่อ 1207

Comments

Post Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *