ถอดรหัส 2011 ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมมหาโหด

เรื่องราวการทำงานด้านการป้องกันน้ำท่วม การวางแผนใช้กำลังคน เครื่องมือ งบประมาณ พร้อมเหล่าจิตอาสาที่ร่วมกันป้องกันเมืองนนทบุรี ความสำเร็จของเทศบาลนครนนทบุรี ที่สามารถปกป้องบ้านเมืองให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อเดือนตุลาคม 2554  เกิดจากอะไร หาคำตอบได้ใน 

  ถอดรหัส 2011 ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมมหาโหด