Big Cleaning Day คลองท่าทราย

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ตามโครงการรณรงค์การทำความสะอาด ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการและชุมชน ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 300 คน ร่วมกันพัฒนาขุดลอกผักตบชวาและวัชพืชในคลองท่าทราย 2 จุด จุดที่ 1 คือ บริเวณคลองท่าทราย ซอยนนทบุรี 39 และจุดที่ 2 คือ บริเวณคลองท่าทราย วัดชมภูเวก ระยะทางรวม 600 เมตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย คืนความสุขให้แก่ประชาชนชาวนครนนทบุรี