Big Cleaning Dayทำความสะอาดถนนนนทบุรี 1

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ Big Cleaning Day ” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ประกอบไปด้วย กระทรวงพาณิชย์ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กรมพลาธิการทหารบก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานประปานครหลวง สาขานนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-สุวรรณภูมิ รร.ศรีบุญยานนท์ แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี บริษัท บางซื่อ-โรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด และชุมชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 350 คน ร่วมกันรณรงค์และทำความสะอาดถนน ทางสัญจร การจัดการมูลฝอย ตัดแต่งต้นไม้ จัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ บริเวณถนน เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่สกปรก เสื่อมโทรมให้สะอาดน่าอยู่ยิ่งขึ้น เสริมสร้างสุขอนามัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน