ไถ่ถอนเครื่องมือประกอบอาชีพคืนให้ประชาชนที่เดือดร้อน

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 นายธนพงศ์ ธนเดชากุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นผู้แทนมอบเครื่องมือประกอบอาชีพ หลังจากที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยไถ่ถอนเครื่องมือประกอบอาชีพคืนให้ประชาชนที่เดือดร้อน
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เกิดปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน รายรับไม่พอรายจ่าย จึงได้นำสิ่งของเครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพมาจำนำไว้ที่สถานธนานุบาล 1 และ 2 ของเทศบาลนครนนทบุรี อาทิ สว่านไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า ตู้เชื่อม เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เตารีด ครกหิน เป็นต้น จำนวน 18 รายการ รวมมูลค่าไถ่ถอน 20,367 บาท
นายธนพงศ์ กล่าวว่าความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องที่เทศบาลฯ ได้ให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ รวมถึงการมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงภาคเอกชนที่ได้ประสานความข่วยเหลือผ่านเทศบาลฯ เช่นการช่วยประชาชนไถ่ถอนของจำนำในครั้งนี้ก้อเป็นอีกหนึ่งในน้ำใจของพี่น้องชาวนนทบุรีที่ไม่ทอดทิ้งกัน ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับไปประกอบอาชีพเพื่อดูแลครอบครัวต่อไป