โครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปี 2562

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกย่องแม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกิดประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย และทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน เทศบาลนครนนทบุรีจึงได้จัดทำโครงการยกย่องแม่ดีเด่นขึ้น เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เป็น “แม่” ที่ประกอบคุณงามความดี โดยจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ แม่ดีเด่นประจำชุมชน จำนวน 51 คน และแม่ดีศรีเมือง จำนวน 4 คน ได้แก่ คุณแม่วัชรีวรรณ สุระมณี คุณแม่หมะเหรียม เรืองแสน คุณแม่ศรีอุไร สุขสวัสดิ์ คุณแม่บุญภา เฟื่องกาญจนนิติ โดยมีพิธีมอบรางวัลชุมชนดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น อีกด้วย นอกจากนี้ภายในงานได้มีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ และการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีอีกด้วย