โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร (ใบระดับดาว) ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion) ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองนนทบุรี จำนวน 55 ราย ซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เข้ารับใบประกาศนียบัตร (ใบระดับดาว) 2 ท่าน ดังนี้ 1.นางศรีอุไร สุขสวัสดิ์ จากชุมชนศิริโชติ์สวัสดิ์กิจ ในนามกลุ่มสตรีและครอบครัวชุมชนศิริโชติ์สวัสดิ์กิจ รับใบประกาศนียบัตร ระดับ 4 ดาว ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมสระผมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร , ใบประกาศนียบัตร ระดับ 3 ดาว ผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำ BARLEY SHOWER CREAM และใบประกาศนียบัตร ระดับ 2 ดาว ผลิตภัณฑ์ แป้งน้ำสูตรเย็น 2.นางสุชาดา จันทวาท จากชุมชนวัดทางหลวง ในนามวิสาหกิจชุมชนวัดทางหลวง รับใบประกาศนียบัตร ระดับ 3 ดาว ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลานสติก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี