เปิดศึก “วอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเมนต์ 2562”

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรีได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนครนนท์ทัวร์นาเม้น ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักกีฬาวอลเลย์บอลในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น มีความรักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเป็นตัวแทนทีมชาติไทยได้ในอนาคต โดยมีทีมนักกีฬาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 8 ทีม
ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสโมสรวอลเลย์บอล 3BB นครนนท์ ให้การสนับสนุนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงมาเป็นผู้ตัดสิน