เฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปี เทศบาลนครนนทบุรี

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 07.00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 84 ปี เทศบาลนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2
ทั้งนี้กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย พิธีตักบาตร ข้าวสาร บริการตรวจสุขภาพทั่วไป บริการกายภาพบำบัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตัดผมฟรี นวดฟรี ตรวจดวงชะตา ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้สูงอายุ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน
จากนั้นยังมีการปล่อยแถวจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณซอยเรวดี และคลองบางซื่อน้อย โดยดำเนินการจัดเก็บมูลฝอย เศษวัสดุ ล้างถนน เก็บป้ายโฆษณา และพัฒนาความสะอาดขุดลอกผักตบชวา วัชพืช มูลฝอยในคลองบางซื่อน้อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย