อุปสมบทหมู่ ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดแคนอก และวัดกำแพง จ. นนทบุรี โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จะเข้ารับการอุปสมบท และอยู่ปฏิบัติธรรม ในระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ วัดพุทธปัญญา ต่อไป