อสม.ออกเดินรณรงค์ป้องกันโควิด-19

รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ อสม.ในชุมชน ออกสำรวจครัวเรือนในชุมชน ว่ามีบุคคลในครัวเรือนหรือในชุมชนติดเชื้อหรือมีอาการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ หากไม่มีการพบผู้ติดเชื้อในครัวเรือน เทศบาลจะมีสติ๊กเกอร์บ้านปลอดเชื้อไวรัส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในชุมชน และให้ความรู้ คำแนะนำในการป้องกันอย่างถูกวิธี