อวยพรนักกีฬาวอลเลย์บอล ในศึกชิงแชมป์โลก

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยนายธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับและอวยพรนักกีฬาและผู้ฝึกสอน จากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ในโอกาสที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย เดินทางไปแข่งขันรายการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน18 ปี ชิงแชมป์โลก ณ ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 5 -14 กันยายน 2562
ซึ่งมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอน จากโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ได้แก่
1.นางสาวอรกานต์ สิงห์ขันธ์ุ
2.นางสาวเกวลิน เชื้อเมืองพาน
3.นางสาวสุภัชชา คัมตระรักษา
4.นางสาวเสาวภา สู่สุข
5.นางสาววิมลรัตน์ ทะนะพันธ์
6.นางสาวจิดาภา นาหัวหนอง
7.นายกฤติเดช อาจวิชัย ผู้ฝึกสอน
โดยทั้งหมดจะออกเดินทางไปประเทศอียิปต์ ในวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 02.25 น.