อบรมไวยาวัจกร มรรคนายก และผู้จัดการณาปนสถาน

รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมไวยาวัจกร มรรคนายก และผู้จัดการณาปนสถาน วัดในเขตเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1
เนื่องจากวัดและศาสนสถานตั้งอยู่ใกล้ชุมชน ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หรือบรรพชิตกับคฤหัสถ์ในทุกๆด้าน การที่เจ้าอาวาส หรือผู้รักษาการเป็นผู้ดำเนินการในการดูแลจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัด ด้วยการเจรจาต่อรองประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้องนั้น ถือเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงที่จะดำเนินการด้วยตัวเอง การอบรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด และยังมีส่วนสำคัญในการชักจูง โน้มน้าวจิตใจของชาวพุทธ ให้มีส่วนช่วยกันบำรุงรักษาวัดในท้องถิ่นของตนให้เจริญรุ่งเรือง
ซึ่งการอบรมในวันนี้ได้กราบนิมนต์ พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง มาให้หลักและแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญ ได้แก่ นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี และนายเนรมิต ศรีเมือง มาร่วมบรรยายอีกด้วย